LỒNG GHÉP CÁC PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ VÀO TRONG CÁC BỆNH VIỆN CÔNG Ở VIỆT NAM

  • Published Date: September 2015
  • Download File Format: PDF
  • Download File Size: 464.66 KB
Download File

Bối cảnh: Các dịch vụ điều trị HIV ở Việt Nam chủ yếu được cung cấp tại các Phòng khám Ngoại trú (PKNT). Các nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí cho hầu hết các PKNT trên toàn quốc (74.6%). Một nghiên cứu do Cục Phòng, Chống HIV/AIDS tiến hành rà soát hệ thống chăm sóc và điều trị HIV ở Việt Nam năm 2012 đã chỉ ra rằng hệ thống các PKNT hiện tại đóng một vai trò rất quan trọng, đã chứng minh tính hiệu quả của nó, và đã đóng góp vào thành công của chương trình phòng chống HIV/AIDS của Việt Nam. Các PKNT đều nằm trong các trung tâm y tế quận, huyện hoặc trong các bệnh viện, tuy nhiên các phòng khám này không thực sự lồng ghép vào trong hệ thống y tế công, về cả mặt cung cấp dịch vụ và quản lý cán bộ y tế.

Phương pháp & Kết quả: Nghiên cứu sử dụng các phương pháp định tính và được tiến hành ở 3 tỉnh đại diện cho 3 vùng của Việt Nam: An Giang, Nghệ An và Điện Biên. Các phỏng vấn sâu được tiến hành với những người cung cấp tin chính đại diện cho cấp quản lý, bao gồm lãnh đạo và cán bộ của Sở Y tế và Trung tâm Phòng, chống AIDS tỉnh. Thảo luận nhóm được tiến hành với cán bộ ở các cơ sở y tế công (các giám đốc, trưởng khoa, phòng, và cán bộ y tế của các bệnh viện tỉnh, bệnh viện huyện và các trung tâm y tế), và với các PKNT ở cả cấp quận, huyện và cấp tỉnh (trưởng phòng khám, cán bộ y tế và người bệnh đang điều trị HIV).

Kết luận: Việc lồng ghép các dịch vụ của các KPNT vào các cơ sở cung ứng dịch vụ công là cần thiết trong bối cảnh nguồn lực để duy trì hoạt động của các cơ sở này ngày càng hạn chế. Tuy nhiên, cho dù lựa chọn lồng ghép vào cơ sở y tế công theo phương án nào đi chăng nữa thì các lựa chọn mô hình lồng ghép đều không đủ các điều kiện cần thiết để tiếp nhận và thực hiện một cách đầy đủ các hoạt động cung ứng dịch vụ của PKNT như theo quy định. Các lựa chọn mô hình lồng ghép PKNT vào cơ sở y tế công ở cấp quận, huyện đều có những thách thức chung cần phải giải quyết bao gồm: (i) khó khăn trong cơ cấu tổ chức khoa phòng và cơ sở vật chất/trang thiết bị cho tiếp đón, cung ứng dịch vụ cho người bệnh có HIV; (ii) khó khăn về tài chính trong cân đối nguồn thu chi khi cung ứng dịch vụ cho người bệnh có HIV, đặc biệt là đối với bệnh viện; (iii) khó khăn trong đảm bảo nguồn nhân lực trong lĩnh vực thuộc PKNT đảm nhiệm liên quan tới hạn chế trong chính sách khuyến khích và tuyển dụng nhân lực làm trong lĩnh vực này, đặc biệt là sử dụng các nhân viên cũ của PKNT; (iv) thiếu quy định và cơ chế trong phối hợp, lồng ghép thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người sống chung với HIV giữa cơ sở y tế các cấp và giữa lĩnh vực điều trị và dự phòng; (v) các trở ngại liên quan đến phân biệt đối xử đối với người sống chung với HIV tại các cơ sở y tế công.